Objednávání je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Registrovat

Doprava

Kdy a jak dostanu objednané zboží?

  • Standardním objednacím dnem je každé pondělí do 24:00 hodin. Objednávky přijaté do tohoto datumu a času budou dodány na adresu objednatele do pátku téhož týdne. Objednávky přijaté po tomto datu a času budou dodány do pátku následujícího týdne, pokud nebude telefonicky či jinak domluven jiný termín. V případě, že na pondělí připadá státní svátek, je standardním objednacím dnem úterý téhož týdne. O přesnějším termínu dodání bude zákazník informován e-mailem.
  • Zboží bude dodáno na transportních vozících určených pro přepravu rostlin či v jiných přepravních obalech (paleta, přepravní bedna apod.). Při dodání bude vyžadována výměna přepravních obalů za prázdné pokud nebude předem dohodnuto jinak. Objednatel potvrdí vrácení přepravních obalů razítkem a podpisem do obalového listu, který je součástí každé dodávky. V případě, že přepravní obaly nebudou při dodání zboží vráceny řidiči bude objednateli fakturován jejich pronájem, popřípadě bude požadována úhrada jejich plné ceny. Cena za případný pronájem přepravních vozíků je 60,- Kč za 1 vozík a den a 10,- Kč za jednu polici a den.
  • Pokud není předem dohodnuto jinak, je cena dopravy vždy vypočítána podle množství dodaných přepravních vozíků či jiných přepravních obalů (CC, paleta apod.)  v závislosti na ujeté vzdálenosti. Společnost Arboeko, s. r. o. se podílí na ceně dopravy přibližně 50 %. Cenu za 1 zcela zaplněný dodaný přepravní obal zjistíte po vstupu do záložky „Můj účet.“

 

Když už mi zboží přišlo

  • Objednatel potvrdí přijetí zboží svým razítkem a podpisem do kopie dodacího listu. Originál tohoto dokladu si objednatel ponechá, potvrzenou kopii předá řidiči, který zboží dovezl.
  • Fakturace zboží proběhne v následujícím týdnu po dodání zboží na základě dodacího listu potvrzeného objednatelem. Fakturu obdrží objednatel poštou. Doba splatnosti je 30 dní ode dne vystavení faktury. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury vystavené společností Arboeko, s. r. o. , vyhrazujeme si právo odmítnou dodání dalšího zboží do doby splacení všech závazků vůči naší společnosti.

 

Reklamace

  • Reklamace množství dodaného zboží je možná do 48 hodin ode dne obdržení zboží. Reklamace kvality dodaného zboží je možná do 14 dnů ode dne obdržení zboží. Po uplynutí těchto lhůt nebude na případné reklamace brán zřetel. Reklamaci je nutné vyhotovit písemně a zaslat dodavateli elektronicky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Přihlašte se prosím

Objednávání je umožněno pouze přihlášeným registrovaným uživatelům.

Pro vytvoření nového účtu se prosím zaregistrujte. Pokud již máte vytvořený účet, je nutné se nejprve přihlásit.